Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 24.09.2022.

Pročitaj više