Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 23.07.2022.

Pročitaj više