Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 16.07.2022.

Pročitaj više