2022

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 18.848.377,40 2.851.523 6,61 5,39
Februar 18.438.665,75 2.851.523 6,47 4,86
Mart 17.558.240,96 2.851.523 6,16 4,86
April 19.158.096,37 2.851.523 6,72 4,86
Maj 19.674.668,49 2.851.523 6,90 4,40
Juni 19.285.359,33 2.851.523 6,76 4,40
Juli 19.363.457,04 2.851.523 6,79 4,40
Avgust 19.146.995,59 2.851.523 6,71 4,40
Septembar 19.242.329,3 2.851.523 6,75 4,40
Oktobar 20.302.069,91 2.851.523 7,12 4,40
Novembar 19.896.472,47 2.851.523 6,98 4,40
Decembar 19.809.937,45 2.851.523 6,95 4,40