Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla za 2022 godinu

2022

godina

Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar

Prosječna

NVI

18.848.377,40
18.438.665,75
17.558.240,96
19.158.096,37
19.674.668,49
19.285.359,33
19.363.457,04
19.146.995,59
19.242.329,3
20.302.069,91
19.896.472,47
19.809.937,45

Broj

dionica

2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523

NVI po

dionici

6,61
6,47
6,16
6,72
6,90
6,76
6,79
6,71
6,75
7,12
6,98
6,95

Posljedna cijena

kotacije dionica

5,39
4,86
4,86
4,86
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40

 

Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.

DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla, BiH
tel: +387 (0) 35/227-666

fax:+387 (0) 35/315-461
e-mail: euroinv@bih.net.ba
www.euro-investment.com.ba

ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla, BiH
tel: +387 (0) 35/227-666

fax:+387 (0) 35/315-461
e-mail: herbosfond@euro-investment.com.ba
www.euro-investment.com.ba

JoomShaper