Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 22.01.2022.

Pročitaj više