Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje i Dnevni list dana 16.09.2020. i 17.09.2020. godine.

Pročitaj više