Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 26.03.2020.

Pročitaj više