2020

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 18.342.923,33 2.851.523 6,43 4,00
Februar 19.106.081,78 2.851.523 6,70 4,00
Mart 18.218.134,00 2.851.523 6,39 6,54
April 17.237.534,50 2.851.523 6,05 6,30
Maj 18.075.178,45 2.851.523 6,34 6,12
Juni 17.939.072,27 2.851.523 6,29 5,98
Juli 18.021.896,28 2.851.523 6,32 5,98
Avgust 18.403.334,55 2.851.523 6,45 5,98
Septembar 18.539.916,55 2.851.523 6,50 5,98
Oktobar 18.782.826,18 2.851.523 6,59 5,98
Novembar 18.553.512,04 2.851.523 6,51 5,98
Decembar 18.342.829,63 2.851.523 6,43 5,98