Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje 08.10.2019.

Pročitaj više