2014

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 25.986.022,10 3.038.426 8,55 3,40
Februar 26.022.746,89 3.038.426 8,56 3,23
Mart 26.340.647,02 3.038.426 8,67 3,19
April 26.894.792,19 3.038.426 8,85 3,19
Maj 26.650.963,73 3.038.426 8,77 2,89
Juni 26.157.614,83 3.038.426 8,61 2,89
Juli 26.532.772,39 3.038.426 8,73 3,19
Avgust 26.398.773,67 3.038.426 8,69 3,00
Septembar 29.145.279,39 3.038.426 9,59 3,50
Oktobar 28.692.843,97 3.038.426 9,44 3,60
Novembar 28.938.761,66 3.038.426 9,52 3,60
Decembar 30.229.710,18 3.038.426 9,95 3,60