2014

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 20.563.952,76 3.610.331 5,70 1,98
Februar 20.187.666,14 3.610.331 5,59 1,98
Mart 19.571.311,33 3.610.331 5,42 1,98
April 20.286.709,00 3.610.331 5,62 1,94
Maj 21.057.643,74 3.610.331 5,83 1,85
Juni 20.621.211,45 3.610.331 5,71 1,76
Juli 20.168.126,22 3.610.331 5,59 1,59
Avgust 17.745.788,73 3.610.331 4,92 1,68
Septembar 17.900.698,30 3.610.331 4,96 2,20
Oktobar 17.381.386,47 3.610.331 4,81 2,20
Novembar 16.727.536,83 3.610.331 4,63 2,09
Decembar 17.255.510,76 3.610.331 4,78 2,09