Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 03.06.2019.

Pročitaj više