Neto vrijednost imovine ZIF ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar za 2019 godinu

2019

godina

Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar

Prosječna

NVI

17.978.959,54
18.379.505,33
19.485.890,78
20.102.241,39
19.922.267,35
19.370.264,73
18.762.623,48
18.962.342,03
19.705.836,91
24.000.362,19
23.728.432,37
22.760.070,22

Broj

dionica

2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523
2.851.523

NVI po

dionici

6,31
6,45
6,83
7,05
6,99
6,79
6,58
6,65
6,91
8,42
8,32
7,98

Posljedna cijena

kotacije dionica

4,70
4,66
4,66
4,66
4,66
4,66
4,20
4,20
4,19
4,17
4,16
4,00

 

Pogledajte kretanje tržišnih cijena ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira.

DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla, BiH
tel: +387 (0) 35/227-666

fax:+387 (0) 35/315-461
e-mail: euroinv@bih.net.ba
www.euro-investment.com.ba

ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla, BiH
tel: +387 (0) 35/227-666

fax:+387 (0) 35/315-461
e-mail: herbosfond@euro-investment.com.ba
www.euro-investment.com.ba

JoomShaper