2018

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 42.267.663,42 3.038.426 13,91 2,18
Februar 38.916.503,83 3.038.426 12,81 1,62