2018

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 10.323.208,18 3.610.331 2,86 0,99
Februar 9.642.930,71 3.610.331 2,67 0,99
Mart 9.461.412,08 3.610.331 2,62 0,90