2017

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 11.266.472,13 3.610.331 3,12 0,99
Februar 11.162.939,88 3.610.331 3,09 1,00
Mart 11.583.946,76 3.610.331 3,21 1,04
April 12.253.404,14 3.610.331 3,39 1,04
Maj 12.253.258,60 3.610.331 3,39 1,02
Juni 12.184.164,65 3.610.331 3,37 1,05
Juli 11.993.057,01 3.610.331 3,32 1,15
Avgust 11.738.579,60 3.610.331 3,25 1,15
Septembar 11.661.040,95 3.610.331 3,23 1,04
Oktobar 11.478.935,66 3.610.331 3,18 1,04
Novembar 11.097.285,35 3.610.331 3,07 0,99
Decembar 11.209.530,19 3.610.331 3,10 0,99