Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 17.09.2017.

Pročitaj više