2013

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 23.874.330,54 3.610.331 6,61 1,65
Februar 23.779.261,76 3.610.331 6,59 1,58
Mart 22.862.051,14 3.610.331 6,33 1,58
April 22.839.924,30 3.610.331 6,32 1,50
Maj 22.662.003,86 3.610.331 6,28 1,50
Juni 22.207.212,22 3.610.331 6,15 1,58
Juli 21.749.487,18 3.610.331 6,02 2,20
Avgust 20.979.344,41 3.610.331 5,81 2,45
Septembar 21.180.524,41 3.610.331 5,87 2,11
Oktobar 20.975.150,74 3.610.331 5,81 2,11
Novembar 20.686.379,29 3.610.331 5,73 2,01
Decembar 20.869.706,30 3.610.331 5,78 1,98