2013

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 27.454.124,31 3.038.426 9,03 4,50
Februar 27.132.081,36 3.038.426 8,93 4,28
Mart 27.129.071,65 3.038.426 8,93 4,28
April 27.466.642,00 3.038.426 9,04 4,07
Maj 27.285.469,83 3.038.426 8,98 4,07
Juni 26.721.650,56 3.038.426 8,80 3,90
Juli 26.487.577,23 3.038.426 8,72 3,90
Avgust 26.575.160,66 3.038.426 8,75 3,90
Septembar 27.079.125,92 3.038.426 8,91 3,71
Oktobar 27.010.061,67 3.038.426 8,89 3,68
Novembar 26.816.097,84 3.038.426 8,83 3,68
Decembar 26.121.742,94 3.038.426 8,60 3,50