2017

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 42.112.405,60 3.038.426 13,86 3,20
Februar 41.996.685,92 3.038.426 13,82 3,16
Mart 43.315.511,69 3.038.426 14,26 3,07
April 49.438.041,84 3.038.426 16,27 4,60
Maj 48.745.992,70 3.038.426 16,04 4,60
Juni 47.308.825,79 3.038.426 15,57 4,60
Juli 47.351.050,35 3.038.426 15,58 4,60
Avgust 45.586.311,42 3.038.426 15,00 3,73
Septembar 45.306.362,25 3.038.426 14,91 2,99
Oktobar 46.071.044,07 3.038.426 15,16 2,99
Novembar 45.934.155,03 3.038.426 15,12 2,50
Decembar 45.961.732,49 3.038.426 15,13 2,50