1. Šta je potrebno za provođenje nasljeđivanja ?

2. Kako promijeniti adresu prebivališta ?

3. Kako promijeniti podatak o imenu ili prezimenu ?