2016

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 13.135.308,66 3.610.331 3,64 0,66
Februar 12.975.818,67 3.610.331 3,59 0,54
Mart 13.214.603,26 3.610.331 3,66 0,67
April 13.729.793,28 3.610.331 3,80 0,71
Maj 12.656.993,66 3.610.331 3,51 1,14
Juni 11.796.780,41 3.610.331 3,27 1,14
Juli 11.090.853,24 3.610.331 3,07 1,10
Avgust 10.721.314,87 3.610.331 2,97 1,10
Septembar 9.868.289,68 3.610.331 2,73 1,10
Oktobar 10.224.957,74 3.610.331 2,83 1,06
Novembar 10.710.173,17 3.610.331 2,97 1,00
Decembar 10.965.056,01 3.610.331 3,04 0,99