Društvo za upravljanje "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla upravlja Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla.

Komisija za vrijednosne papire FBiH, na 546. sjednici održanoj dana 06.12.2017. godine, izdala je dozvolu za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar, Društvu za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla.

Dana 11.09.2020. godine Općinski sud u Tuzli donio je rješenje o izmjenama podataka kojim je upisana promjena sjedišta ZIF HERBOS FOND d.d.. Novo sjedište se nalazi na adresi: Muftije Muhameda efendije Kurta br.1, 75 000 Tuzla 

Djelatnost Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava, uz uvažavanje principa disperzije rizika.

Dionice Fonda su uvrštene na Sarajevsku berzu vrijednosnih papira.