Obavještenje je objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 18.06.2015.

Pročitaj više