2015

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 30.019.004,07 3.038.426 9,88 3,60
Februar 29.406.541,14 3.038.426 9,68 3,60
Mart 29.290.454,84 3.038.426 9,64 3,60
April 29.177.737,03 3.038.426 9,60 3,60
Maj 32.864.181,65 3.038.426 10,82 3,60
Juni 31.914.794,84 3.038.426 10,50 3,60
Juli 29.921.102,12 3.038.426 9,85 3,42
Avgust 30.373.818,69 3.038.426 10,00 3,42
Septembar 35.219.892,30 3.038.426 11,59 3,42
Oktobar 34.448.965,31 3.038.426 11,34 3,42
Novembar 33.469.425,45 3.038.426 11,02 3,42
Decembar 30.736.971,02 3.038.426 10,12 3,42