2015

godina

Prosječna

NVI

Broj

dionica

NVI po

dionici

Posljedna cijena

kotacije dionica

Januar 17.255.485,16 3.610.331 4,78 2,30
Februar 16.687.501,34 3.610.331 4,62 2,19
Mart 16.065.954,74 3.610.331 4,45 2,09
April 14.683.485,78 3.610.331 4,07 2,09
Maj 16.259.802,34 3.610.331 4,50 2,09
Juni 16.669.364,01 3.610.331 4,62 2,09
Juli 15.816.544,50 3.610.331 4,38 1,99
Avgust 14.697.812,94 3.610.331 4,07 1,95
Septembar 14.758.917,63 3.610.331 4,09 1,50
Oktobar 14.043.199,97 3.610.331 3,89 1,12
Novembar 13.580.652,85 3.610.331 3,76 0,81
Decembar 13.099.645,89 3.610.331 3,63 0,73