U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo: Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje društva - Odluka o sazivanju skupštine dioničara

Pročitaj više